Intervju | Fraktalna risba kot terapevtska metoda

Blog

Fraktalna risba kot terapevtska metoda, kjer gre za likovno meditacijo, je v našem okolju še precej neznana. Metoda sega vse v leto 1991, ko je ruska klinična in družinska psihologinja Tanzilija Polujahtova začela raziskovati fraktale in njihovo aplikacijo tako na področje kliničnega zdravljenja, kot tudi njihovo aplikacijo na vsakdanje življenje. Polno ime metode je »Fraktalna analitična metoda, diagnostika, prognoza in korekcija človeškega stanja.«

Fraktali so našli svoj dom tudi na Zavodu Mars Maribor, kjer tečaj fraktalne risbe vodi likovna pedagoginja Manja Jerič. Pogovarjali sva se o fraktalni risbi, komu se tečaj priporoča, pri čem fraktali pomagajo in kakšni so njihovi učinki.

Likovna pedagoginja, mentorica metode fraktalnih risb, Manja Jerič.

Manja, zdravo! Na začetku nas zanima, kdo si in kaj te je pripeljalo do metode fraktalne risbe?

Sem Manja Jerič, gospodinja in mama, po izobrazbi likovna pedagoginja, med drugim tudi učiteljica Shiatsu metode. Zadnjih 16 let se aktivno ukvarjam z različnimi metodami na področju alternativnega zdravljenja. Do metode fraktalne risbe me je pripeljalo tako delo z ljudmi kakor tudi to, da sem zmeraj v iskanju rešitev in metod za lažje spoprijemanje z raznimi življenjskimi težavami in preprekami. Ljubezen do fraktalne risbe je pa še toliko večja, ker sem v njej uspela združiti svoje likovno in terapevtsko znanje.

»Ljubezen do fraktalne risbe je pa še toliko večja, ker sem v njej uspela združiti svoje likovno in terapevtsko znanje.«

Kaj so sploh fraktali in kje oziroma kako si jih spoznala?

Fraktali so vzorci, ki jih zasledimo tudi v naravi, imajo pa to lastnost, da so samopodobni in da se ponavljajo v neskončnost. Ti vzorci med seboj niso identični. Vsak fraktal zase je unikaten. Je simbol za nepravilne oblike, v katerem pa je tudi nekaj reda. Fraktali so delci, ki nosijo enak vzorec – tudi najmanjši delec pa nosi informacijo o celoti. 

S fraktali sem se spoznala, ko sem začela sodelovati s kulturno umetniškim društvom Zigota. Takrat sem fraktale preučevala v digitalni grafiki in tam se je zgodba fraktalov zares začela – torej, kako matematično prikazati risbo. 

Oblakov ne moremo opisati z nobenim geometrijskim likom ali telesom, lahko samo opazujemo, kakšne oblike so – prav vsi so med seboj podobni, a hkrati so v neki točki vsi drugačni in vsi spreminjajoči. Fraktale najdemo tudi v vodi ali ognju. Znotraj njiju so zmeraj enaki vzorci, a prav vsi so drugačni in na svoj način posebni. Ti vzorci so močno povezani z zlatim rezom in pa nasploh s cikli življenja – vsi se rodimo in rastemo, se razvijamo skozi različne faze življenja, a vsak izmed nas je drugačen, unikaten. Tesno s tem je napredovalo tudi razumevanje fraktalov in pa razumevanje prečudovitih fraktalnih vizualizacij. Vse to me je vodilo k metodi fraktalne risbe, ki podobno kot spreminjanje računalniške kode, na neki svojevrsten način dovoljuje spreminjanje naše kode, naših zaznavanj, našega čustvovanja, doživljanja in miselnih procesov. Z risanjem fraktalne risbe rišemo del sebe. Del večje celote. Povezujemo se z duhom, ki povezuje misli, občutke in telo. Naše telo je en velik fraktal, v katerem se odraža celota – vesolje. Vsako polje pa predstavlja področje našega življenja.

»Fraktali so delci, ki nosijo enak vzorec – tudi najmanjši delec pa nosi informacijo o celoti. «

Kakšen vpliv imajo fraktalne risbe na tvoj vsakdan?

Hehe, v bistvu vidim ljudi, kot žive fraktale. Šalo na stran. Fraktalna risba je energetska risba. Njena vibracija prodira v naše telo, misli in občutke. Z risanjem fraktalov se odpremo višji zavesti in sprostimo ustvarjalno energijo. Povezujemo se z bitjem, ki je vir sreče, veselja, zadovoljstva in vseh duhovnih vrednot. Z risanjem fraktalnih risb se potopimo v meditativno stanje v katerem obstaja le harmonija in ravnovesje. Ko rišemo, se spreminjamo. Odpiramo se novim možnostim. Z risanjem povečujemo ustvarjalni pristop k življenju in reševanju težav. S tem ustvarjamo nove nevronske povezave v možganih, posredno pa ustvarjamo tudi nove vzorce življenja – stare zavržemo, prerišemo, narišemo nove, tiste, ki jih želimo. 

Name je metoda fraktalne risbe vplivala tako, da me je izstrelila na Mars, hehe. Skozi meditacijo fraktalne risbe lažje poiščem rešitve za vse zagate in stiske v katerih se znajdem. Pustim, da fraktali delujejo in naredijo svoje.

»Skozi meditacijo fraktalne risbe lažje poiščem rešitve za vse zagate in stiske v katerih se znajdem.«

Ob ustvarjanju fraktalne risbe rišemo avtoportret svojega duševnega stanja. Fraktali razširjajo kreativnost posameznika, klinične študije pa kažejo, da imajo lahko fraktali tudi pomembno vlogo pri zdravljenju mnogih duševnih bolezni in travm. Kako se to kaže v praksi?

Res je. Ko naša roka riše spontane linije, ustvarja vzorce in gibanja, odtisnemo naše energetsko čustveno stanje. Skozi abstraktne vzorce, katere ustvarjamo z linijo, ploskvami in z barvo, vse naše emocije zlijemo na papir. Z izbiro barv, intuitivno ali zavestno, se kaže naše emocionalno stanje ter naš odnos do različnih področij življenja. Skozi fraktalno risbo prvič zares vidimo sebe, kakšni smo in kakšna je naša primarna energija, ki jo marsikdaj zavestno želimo skriti. Poleg tega pa z risanjem fraktalnih risb vplivamo na razvoj grafomotoričnih in finomotoričnih spretnosti, razvijamo percepcijo, širimo zavest ter se učimo gledati in videti stvari.

»Skozi abstraktne vzorce, katere ustvarjamo z linijo, ploskvami in z barvo, vse naše emocije zlijemo na papir.«

Fraktalna risba torej pove veliko o duševnem stanju posameznika, njegovih talentih in o energiji, ki jo uteleša in oddaja. Ugotovitve znanstvenih raziskav dokazujejo pomembne vplive različnih barv na posameznikovo duševno stanje. Skozi fraktalne risbe in z uporabo pravilno izbranih barv lahko ustvarjamo različne korekcije. Kako?

Tako je. Fraktalne risbe vplivajo na razvoj oziroma na povečanje samospoštovanja in samozavesti, razvoju socializacije in komunikacije. Prav tako pomagajo obnoviti harmonijo in ravnovesje na vseh področjih življenja. Ponujajo tudi odgovore na vprašanja – kako spoznati samega sebe; kako pridobiti dostop do informacij, skritih v globinah naše podzavesti; kako se naučiti prepoznati svoje cilje in kako jih doseči; ter kako se dvigniti na novo raven razvoja. S spoznavanjem pomena barv lahko ustvarjamo lepše, toplejše vzorce. Sebe in svoje energetsko stanje preoblikujemo v točno takšno, kot si želimo. Vse to se preslika v naše vsakodnevno življenje. Pri tem se vedno navezujemo na študije barv. Vsi dobro poznamo rdečo barvo, ki na eni strani pomeni nevarnost, pozor, stop, pazi, na drugi strani pa jo poznamo kot barvo ljubezni in strasti, kot barvo življenjske energije. Skozi fraktalne risbe se naučimo orodij za vzpostavljanje harmonije v našem življenju, saj bi, v kolikor bi na primer v našem fraktalu uporabili preveč rdeče barve, ustvarili ravno nasproten učinek, kot si ga želimo. Z znanjem pomena barv lahko le te zavestno uporabljamo v jasne namene.

»Fraktalne risbe vplivajo na razvoj oziroma na povečanje samospoštovanja in samozavesti, razvoju socializacije in komunikacije.«

Manja, na Zavodu Mars Maribor vodiš tečaj Fraktalne risbe. Kako potekajo delavnice in komu so namenjene?

Tečaj, ki ga organiziramo na Zavodu Mars Maribor, je sestavljen iz uvodnih in nadaljevalnih delavnic. Najprej se spoznamo z osnovnimi smernicami in pravili fraktalne risbe, nato pa sledi risanje tako imenovanih inicialnih fraktalov, z zelo enostavnimi navodili. Kasneje se lotimo korekcij oziroma korekcijskih risb. Skozi njih prerišemo naše prvotno stanje, skušamo iti izven naših vzorcev, se učimo novih gibanj, novih linij, novih vzorcev, elementov in simbolov. Naša druženja so tako namenjena predvsem risanju fraktalnih mrež, medtem ko barvanje fraktalov poteka v domačem okolju. Na naslednjem srečanju vse fraktalne risbe analiziramo in določimo korekcije, ki jih po želji apliciramo v naslednjih fraktalnih izzivih. Vsakemu tečajniku so na voljo tudi vsebine, napotki in dodatni izzivi na moji spletni učilnici. Vsebine spletne učilnice so z mesečno naročnino na voljo tudi vsem, ki bi se radi s fraktalno risbo spoznali kar na daljavo. V tem primeru so na voljo tudi individualne konzultacije. 

Tečaj priporočam vsakemu, ki zna držati pisalo, hehe. Več informacij in prijavnico na tečaj pa najdete na spletni strani Zavoda Mars Maribor.

Manja, hvala!

Intervju: Taša Šegula, Zavod MARS Maribor

Fotografije: Klara Šulek