Abonma Kekec

Abonma Kekec (Narodni dom Maribor) se izvaja enkrat mesečno, od meseca novembra do aprila. Šest odrskih uprizoritev spremljajo po dve ustvarjalni delavnici, ki jih snujejo in izvajajo mentorji Zavoda MARS Maribor. Abonma Kekec vsako leto obiskuje okrog 300 abonentov. Poustvarjalne delavnice so vsebinsko vezane na predstavo, ki jo ponuja Narodni dom Maribor in prilagojene starostni stopnji otrok. K delu spodbujamo tudi njihove starše in stare starše.

 

https://www.nd-mb.si/za-mlade/otroski-cikel-kekec

Organizacija: Narodni dom Maribor