Film in Maribor

KonzorcijFilm in Mariborje združenje petih nevladnih organizacij,ki v Mariboru razvijajo filmsko kulturo.Pekarna Magdalenske mreže,Film Factory,Zavod Mars Maribor,Mitra – društvo za razvoj avdiovizualne kulture in medkulturnega dialoga in Društvo za razvoj filmske kulture v lokalnem okolju že vrsto let oblikujemo filmske programe,izobraževanja,prirejamo filmske festivale,projekcije,razvijamo filmsko produkcijo in nasploh nudimo občinstvu stik s kakovostnim nekomercialnim filmom. 

Od novembra 2019 do januarja 2022 je projekt Film v Mariboru:Strateški razvoj filmskih festivalov,filmske vzgoje,filmske produkcije in kina v Mariboru sofinanciraloMinistrstvo za javno upravov okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.

 

Konzorcij:Pekarna Magdalenske mreže,DRFK,Mitra,Film Factory,MARS 

Financerji in partnerji:Ministrstvo za javno upravo,Zavod PIP,Mestna občina Maribor,Lutkovno gledališče Maribor

 

www.filminmaribor.com