Film in Maribor

Konzorcij Film in Maribor je združenje petih nevladnih organizacij, ki v Mariboru razvijajo filmsko kulturo. Pekarna Magdalenske mreže, Film Factory, Zavod Mars Maribor, Mitra – društvo za razvoj avdiovizualne kulture in medkulturnega dialoga ter Društvo za razvoj filmske kulture v lokalnem okolju že vrsto let oblikujemo filmske programe, izobraževanja, prirejamo filmske festivale, projekcije, razvijamo filmsko produkcijo in nudimo občinstvu stik s kakovostnim nekomercialnim filmom. Od leta 2020 to počnemo povezano in složno, ker skupaj smo močnejši in boljši.

 

Filmu ustvarjamo prostor. V mestu, v glavah in v srcih.

 

Zavod MARS MAribor je del konzorcija Film in Maribor, ki je bil od leta 2019 do 2022 sofinanciran s strani Ministrstva za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva. V sklopu projekta Konzorcij Film v Mariboru: Strateški razvoj filmskih festivalov, filmske vzgoje, filmske produkcije in kina v Mariboru smo raziskovali področje filmske kulture in razvijal štiri osrednje strateške dokumente: Predlog modela upravljanja mestnega kina, predlog Izhodišča za razvoj filmskega prikazovanja in festivalov v MOM,  predlog Izhodišča za razvoj filmskega izobraževanja v Mariboru in predlog Izhodišča za razvoj filmske produkcije v Mariboru.

Več: https://www.filminmaribor.com/