(Fl)etno

Fl)etno je projekt Zavoda MARS Maribor, ki od leta 2014 obeležuje različne ljudske praznike in navade ter tako krepi zavedanje o preteklosti, o kulturi, ki jo je nek narod gradil in ta isti narod določa. »Dediščina je vse tisto bogastvo, mimo katerega hodijo mnogi z zaprtimi očmi in ga ne vidijo.« (prof. dr. Janez Bogataj) Kot samostojen projekt se je razvil iz različnih dogodkov na temo kulturne dediščine, ki jih je Zavod Mars Maribor izvajal že v letu 2013. 

(Fl)etno je projekt, ki spodbuja spoznavanje, ohranjanje in zavedanje naravne in kulturne dediščine Slovenije in njenih korenin. S tem razvijamo spoštovanje in zavedanje o pomembnosti teh. Preko različnih aktivnosti promoviramo živo kulturno dediščino. Kulturna dediščina je na sobotnih dogodkih predstavljena skozi ustno izročilo in slovstvo, različne uprizoritve, predstavitve ter razstave. Zaživela je v rokodelskih delavnicah, predstavitvah obrti, prikazih ljudskih šeg in navad, v glasbenih, plesnih in gledaliških uprizoritvah in igrah, v jezikovnem prenosu ljudskega izročila skozi petje, pripovedovanje, mitologijo ter skozi aktivnosti, ki povabijo k spoznavanju narave in okolja. Vsebine dogodkov so predstavljene in interpretirane s strani strokovnjakov, rokodelcev in pedagogov. Spoznavanje korenin je pomembno za narodovo in posameznikovo identiteto, za nadaljnjo rast in razvoj. Namenjeno družinam, posameznikom in skupinam.

Od leta 2014 do 2021 je bil projekt sofinanciran s strani Mestne občine Maribor, (Fl)etne dogodke pa tokrat z interdisciplinarnim pristopom strnemo v Sobote za družbo, ki jih organiziramo za družine. 

Financerji in partnerji: Mestna občina Maribor, Narodni dom Maribor