Alja Krofl

Alja Krofl

scenografija

mentorica,
scenografija,
vodja projekta Odprti atelje,
slikarije,risarije,igrarije

Vetrinjska ulica 30,Maribor