Alja Krofl

Alja Krofl

scenografija

mentorica,
scenografija,
vodja projekta Odprti atelje,
slikarije, risarije, igrarije

Vetrinjska ulica 30, Maribor