Kulturna dediščina

“Drevo mora v globino, da lahko zraste v nebo.”

Rudi Kerševan

Kulturna dediščina je pomemben gradnik naše skupnosti. Poznati običaje, šege in navade naših krajev pomeni poznati korenine našega okolja. Skozi pogovore z učenci ob ustvarjalnem delu spoznavamo tudi medkulturnost in krepimo spoštovanje drug do drugega. Namen naših delavnic je izkustveno učenje nesnovne kulturne dediščine, spoznavanje lokalnih materialov in orodji, ter urjenje ročnih spretnosti.

(Fl)etna kuhna – nekoč, danes, jutri
Vetrinjski dvor

(Fl)etna kuhna – nekoč, danes,...

Spoznavanje slovenskih šeg in navad ob praznikih