Kulturna dediščina

“Drevo mora v globino,da lahko zraste v nebo.”

Rudi Kerševan

Kulturna dediščina je pomemben gradnik naše skupnosti.Poznati običaje,šege in navade naših krajev pomeni poznati korenine našega okolja.Skozi pogovore z učenci ob ustvarjalnem delu spoznavamo tudi medkulturnost in krepimo spoštovanje drug do drugega.Namen naših delavnic je izkustveno učenje nesnovne kulturne dediščine,spoznavanje lokalnih materialov in orodji,ter urjenje ročnih spretnosti.

(Fl)etna kuhna – nekoč, danes, jutri
Vetrinjski dvor

(Fl)etna kuhna – nekoč,danes,...

Spoznavanje slovenskih šeg in navad ob praznikih