Kulturni dnevnik

Kulturni dnevnik je celoletni program Narodnega doma Maribor, ki je namenjen šolskim skupinam. Bistvo Kulturnega dnevnika je kulturno izobraževanje in vzgoja, katere pomemben del in eden od temeljnih ciljev je vzgajanje kritičnega in občutljivega gledalca, poslušalca ter bodočega soustvarjalca kulturnih dogodkov. 

 

Osnovno izhodišče je povezovanje vseh vrst kulturnih produkcij iz različnih kulturnih ustanov v skupno programsko celoto. Skozi obiske kulturnih ustanov, doživetja kulturnih dogodkov, srečanja in pogovore z ustvarjalci in umetniki mladim omogočamo, da bolje spoznajo najširši spekter kulturnih vsebin, poklice v kulturi, procese nastajanja predstav, delovanje in zgradbo kulturne ustanove.

 

Kulturni dnevnik je program povezovanja in kulturno-umetnostne vzgoje, ki ga izvaja Narodni dom Maribor.  Zavod MARS Maribor kot partner skrbi za izvedbo ustvarjalnih delavnic – poustvarjalnic, skrbi za mentorstvo učencem 3. do 5. razreda, pomoč pri spremstev udeležencev, pripravo in izvedbo poustvarjalnic za vse dogodke Cikla za mlade v Kulturnem dnevniku in tudi nekatere druge dogodke, ki se odvijajo v različnih kulturnih institucijah v mestu. Program Kulturnega dnevnika predvideva obisk različnih prireditev in kulturnih ustanov v povprečju enkrat mesečno (od oktobra do maja). V abonma Kulturni dnevnik je na leto vključenih več kot 1.000 učencev.

 

https://www.nd-mb.si/za-mlade/kulturni-dnevnik

Organizacija: Narodni dom Maribor