Kulturno-umetnostna vzgoja za šole

Vetrinjski dvor nudi nepozabno izkušnjo kulturnih dogodkov z razstavami, projekcijami, delavnicami in pogovori. Programi Zavoda MARS Maribor interdisciplinarno povezujejo različne umetniške pristope in spodbujajo razvoj ročnih in socialnih spretnosti, v neformalnem in prijetnem okolju v centru mesta.

 

V želji povezovanja formalnega in neformalnega izobraževanja, in s tem krepitev znanj in kompetenc za celosten razvoj učencev, Zavod MARS Maribor, po dogovoru s šolami, pripravlja delavnice in kulturne dneve za šolske skupine. Izvajamo delavnice s področja filmske vzgoje, kulturne dediščine, vizualne umetnosti in novih medijev ter projektno delo z ustvarjalci in ustvarjalkami.

Naše prednosti so:

- medpredmetno povezovanje;
- spodbujanje otrok k delu v skupini in urjenju pozitivne komunikacije;
- poudarek na izkustvenem učenju in raziskovanju;
- spodbujanje otrok k doseganju pozitivnih rezultatov in uresničevanjem izzivov korak za korakom.

Rezervirajte:

Hana Repše

hana@marsmaribor.org
041 556 332