Marsove (po)ustvarjalnice

Model razvijanja socialnih veščin, motoričnih kompetenc in duhovni razvoj posameznika v neformalnem izobraževanju

 

Zavod MARS Maribor organizira in izvaja različne kulturne dogodke z delavnicami za otroke in družine. S tem želimo spodbujati celosten razvoj posameznika in skupnosti, saj si v prihodnosti želimo odgovornega in angažiranega državljana, ki je fleksibilen, praktičen in sposoben hitrega odzivanja oz. prilagajanja na dogajanje in tehnološki razvoj družbe. Do tega pridemo s spodbujanjem in razvojem veščin v otroštvu in sicer tako, da otrokom omogočimo kakovostne izkušnje preko proste in vodene igre, preko neomejenih raziskovanj, spoznavanj materialov in rokovanj z orodji, preko skrbno izbranih kulturnih vsebin – knjig, kulturne dediščine, vizualne umetnosti, gledališča … 

 

Zavod MARS Maribor je bil v letu 2019 s projektom uspešen na razpisu Centra za kreativnost (CZK), sklop A1, kjer smo s strani Ministrstva za kulturo in Evropskega sklada za regionalni razvoj lahko financirali pripravo analiz publike, zastavili temeljne strukture delovanja ter marketinško strategijo. 

 

Mentor: Enej Gradišek (CorpoHub)

Sofinancerji: Center za kreativnost, Ministrstvo za kulturo, Evropski sklad za regionalni razvoj

www.eu-skladi.si