Mladi z Marsa

S projektom “Mladi z Marsa: S prostovoljstvom do službe in bolj vključujoče družbe” želimo odgovoriti na najbolj aktualne potrebe mladih prostovoljcev s katerimi sodelujemo na Zavodu Mars Maribor. Projekt Mladi z Marsa je potekal od maja do decembra 2021 in je bil sofinanciran s strani Mestne občine Maribor.  

Namen projekta je združiti različne ciljne skupine mladih, ki imajo vsaka svoje specifične izzive v trenutnem času in z zastavljenimi projektnimi aktivnostmi odgovoriti na čim večje število le-teh in mlade na tak način opolnomočiti za aktivno sodelovanje v družbi. 

V projekt so aktivno vključeni študentje, mladi brezposelni iskalci zaposlitve na področjih kulture in izobraževanja pri katerih je v ospredju želja po delu, aktivni vključenosti v družbo, finančna in osebnostna samostojnost. Preko že ustaljenega sodelovanja z nekaterimi organizacijami v lokalnem okolju: Slovenska filantropija, Andragoški zavod, Mladinski dom Maribor, pa vključujemo tudi druge skupine mladih z manj priložnostmi, kot so migranti, mladi z nedokončano izobrazbo in nekatere druge marginalizirane skupine mladih. 

Cilj projekta je opolnomočenje mladih preko krepitve kompetenc na področjih, ki so zanje najbolj relevantna in smiselna. V ospredju bodo aktivnosti priprave, izvedbe in vrednotenja različnih likovnih, scenskih, projektnih in digitalnih aktivnosti, ki jih bodo mladi pripravili samostojno ob ustrezni mentorski podpori. 

 

Prostovoljci so sklopu projekta v letu 2021 zastavili in izvajali:

 

Marsov zborček, Vsaka sreda, 16.00-17.30, Marsova izba

Koledovanje, 22. december, 16.00-17.00, Marsova izba in mestne ulice

Digitalna urica za starejše, Vsaka sreda, 12.00-13.00, Marsova izba

Mladi z marsa kuhamo, Vsaka sreda, 10.00-13.00, Marsova izba

Igre s starejšimi, Vsak torek, 10.00-13.00, Marsova izba

Igre in igrače babic in dedkov, 3., 10. in 17. december, 16.00-17.00, Vilinska dvorana

Delavnica izražanje ob glasbi, 3., 10. in 17. december, 17.30-19.00, Vilinska dvorana

Ladjice za upornika

Scenske aktivnosti 

Financerji in partnerji: Mestna občina Maribor