O MARSu

O Zavodu

MARS Maribor

Zavod MARS Maribor smo skupnost pedagogov in strokovnjakov s področij znanosti in umetnosti, ki se načrtno posveča neformalnemu izobraževanju v kulturi. V želji spodbujanja posameznika, da zraste v čutečo, čuječo, razmišljujočo, ustvarjalno in kritično osebo, pripravljamo dogodke, druženja in izobraževanja s področja umetnosti, kulture in kulturno-umetnostne vzgoje.

Namen našega delovanja je pristopati k umetnosti, znanosti in vzgoji skozi neformalne načine izobraževanja ter na sproščen način širiti ter predajati raznovrstna znanja, izkušnje in ročne spretnosti. To nam omogoča ustvarjati in izvajati celovite in vsebinsko zaokrožene programe, s katerimi zagotavljamo trajnejše zadovoljevanje kulturnih potreb.

Krepiti želimo programe, ki se sistematično posvečajo kulturno-umetnostni vzgoji.

Poslanstvo Zavoda MARS Maribor je skozi umetnost, kulturo in kulturno-umetnostno vzgojo spodbujati celosten razvoj posameznika in skupnosti.

Zavod MARS Maribor deluje v javnem interesu na področju kulture.

Vrednote

Zavoda MARS Maribor

Zavedanje kulture

ker je človekovo ustvarjanje gonilo razvoja človeštva.

Osebna odgovornost

Zavzeto delovanje za bolj odgovorno, povezano, odprto in strpno družbo.

Vedoželjnost

Radovednost, raziskovanje, preizpraševanje v vsakem obdobju življenja.

Ustvarjalnost

Odprt prostor preizkušanja in izražanja.

Avtentičnost

Iskrenost do sebe, do drugega, do kulture in sveta.

Interdisciplinarnost

Prepletanje in povezovanje umetnostno-izobraževalnega področja z drugimi znanstvenimi področji.

Cilji

Zavoda MARS Maribor
  • Spodbujanje in izvajanje umetniških praks, tradicionalne in sodobne umetnosti za najširšo publiko, z namenom predstavljanja, navduševanja, ohranjanja in približevanja umetnosti kulture v slovenskem prostoru.
  • Interdisciplinarnost našega delovanja je v prepletanju, povezovanju in izpostavljanju umetniškega in izobraževalnega področja ter drugih znanstvenih področij, ki omogočajo posamezniku in skupnosti celosten razvoj in pristop, tako v poklicnem, kakor v zasebnem življenju.
  • Promocija in argumentacija kulture in umetnosti skozi kulturno-umetnostno vzgojo.
  • Uriti kompetence posameznika, skozi umetnost delovati v zdravstveni preventivi, omogočiti in doprinesti k razvoju motoričnih in socialnih veščin.
  • Oblikovanje programov z zavedanjem kulturne identitete, medkulturnega dialoga in sporazumevanja.