Praksa za dijake in študente

Zavod MARS Maribor omogoča pridobivanje delovnih izkušenj tudi dijakom in študentom, domačim in tujim, ki se čez leto vključujejo v različne aktivnosti in programe, pomagajo pri izvedbi scenskih elementov za festivale, izvedbi delavnic za otroke, administrativnem delu, oblikovanju … 

 

Mladi tako pridobivajo izkušnje, krepijo kompetence in raziskujejo tudi druga organizacijska področja, ki so potrebna za delovanje zavoda.

  

Partnerji Erazmus+, delovne prakse tujih študentov: Zavod za novodobno izobraževanje, Simo experience

Praksa za dijake: SŠOM, Srednja šola za trženje in design