Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo

Projekt SKUM je bil izbran v okviru prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, na razpisu z naslovom Javni razpis za sofinanciranje operacije razvoja in udejanjanja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc – razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo.  

 

Zavod MARS Maribor v sklopu projekta povezuje umetnike in šole. Skupaj uresničujemo predvsem projekte s področja filmske vzgoje in vizualne umetnosti. Vsebino soustvarjajo učenci, umetniki in učitelji, ki se na poti k začrtanem cilju veliko naučijo. 

 

Ime projekta: Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo

Kratica projekta: SKUM

Termin izvajanja projekta: od 18. avgusta 2017 do 30. junija 2022

Prijavitelj projekta: Univerza na Primorskem

Poslovodeči konzorcijski partner: Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem

Vodja projekta: prof. dr. Bogdana Borota

 

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

www.skum.si