Spletne fletne delavnice

SPLETNE FLETNE DELAVNICE, kot model interdisciplinarnega pristopa za celosten razvoj posameznika in skupnosti

 

Spletne fletne delavnice so namenjene družinam, ki si želijo spoznavati slovensko kulturno dediščino skozi ustvarjanje in hkrati krepiti znanje slovenskega jezika.

Podroben opis programa in prijavnico najdete na povezavi: https://www.marsmaribor.org/izdelek/spletne-fletne-delavnice/

Zavod MARS Maribor pristopa k umetnosti, kulturi in vzgoji na sproščen način skozi ustvarjanje in igro. S povezovanjem različnih veščin širi znanja širokega spektra različnih vej znanosti, naravoslovja, družboslovja, umetnosti in kulture. Naše poslanstvo je skozi umetnost, kulturo in kulturno-umetnostno vzgojo spodbujati celosten razvoj posameznika, ki mu sledimo tudi pri projektu Spletne fletne delavnice. Spletne fletne delavnice gradimo kot prijetna doživetja, v katerih se ob ustvarjanju in spoznavanju slovenske kulturne dediščine, slovenskem jeziku in druženju s knjigo, filmom, plesom, gledališčem, glasbo ter vizualnimi umetnostmi srečujemo slovenske družine po vsem svetu.

Projekt Spletne fletne delavnice je bil v letu 2022 podprt s strani Centra za kreativnost, javnega razpisa Ministrstva za kulturo in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Mentor projekta: mag. Aljoša Huber

Več: CZK podprti projekti