Usposabljanja za delo v kulturi

Zavod MARS Maribor pripravlja usposabljanja za delo v kulturi, s poudarkom na ustvarjalno-organizacijskih procesih in razvoju kompetenc mentorja na področju KUV. Namen usposabljanj je širjenje kompetenc za delo v kulturi, poznavanje polja izvedbe kulturnih dogodkov s poudarkom na kulturno-umetnostni vzgoji. Usposabljanja za mentorje izvajamo z željo po vključitvi posameznikov v redno celoletno sodelovanje na različnih projektih in s tem krepimo področje kulture, umetnosti in kulturno-umetnostne vzgoje. 

Ključne aktivnosti usposabljanja (174 ur):

  •       Spoznavanje ustvarjalnih praks (tradicionalne in digitalne umetnosti), spoznavanje materialov in orodji (40 ur).
  •       Načrtovanje, projektno vodenje, BMC in spremljanje razvoja projekta (20 ur).
  •       Komuniciranje z javnostmi in družbena omrežja (14 ur).
  •       Razvoj prvega projekta z mentorsko podporo, mreženje in predstavitveni pitch (40 ur).
  •       Pedagoško delo in mentorstvo na aktivnostih (40 ur).
  •       Sodelovanje na pripravah in izvedbi dogodkov (20 ur).

 

Zaposlitve na področju kulture: Ministrstvo za kulturo, Evropski socialni sklad

 

Praksa za dijake in študente

 

Zavod MARS Maribor omogoča pridobivanje delovnih izkušenj tudi dijakom in študentom, domačim in tujim, ki se čez leto vključujejo v različne aktivnosti in programe, pomagajo pri izvedbi scenskih elementov za festivale, izvedbi delavnic za otroke, administrativnem delu, oblikovanju … 

 

Mladi tako pridobivajo izkušnje, krepijo kompetence in raziskujejo tudi druga organizacijska področja, ki so potrebna za delovanje zavoda.

  

Partnerji Erazmus+, delovne prakse tujih študentov: Zavod za novodobno izobraževanje, Simo experience

Praksa za dijake: SŠOM, Srednja šola za trženje in design 

 

Marsove (po)ustvarjalnice, model razvijanja socialnih veščin, motoričnih kompetenc in duhovni razvoj posameznika v neformalnem izobraževanju

 

Zavod MARS Maribor organizira in izvaja različne kulturne dogodke z delavnicami za otroke in družine. S tem želimo spodbujati celosten razvoj posameznika in skupnosti, saj si v prihodnosti želimo odgovornega in angažiranega državljana, ki je fleksibilen, praktičen in sposoben hitrega odzivanja oz. prilagajanja na dogajanje in tehnološki razvoj družbe. Do tega pridemo s spodbujanjem in razvojem veščin v otroštvu in sicer tako, da otrokom omogočimo kakovostne izkušnje preko proste in vodene igre, preko neomejenih raziskovanj, spoznavanj materialov in rokovanj z orodji, preko skrbno izbranih kulturnih vsebin – knjig, kulturne dediščine, vizualne umetnosti, gledališča … 

Zavod MARS Maribor je bil v letu 2019 s projektom uspešen na razpisu Centra za kreativnost (CZK), sklop A1, kjer smo s strani Ministrstva za kulturo in Evropskega sklada za regionalni razvoj lahko financirali pripravo analiz publike, zastavili temeljne strukture delovanja ter marketinško strategijo. 

Mentor: Enej Gradišek (CorpoHub)

Sofinancerji: Center za kreativnost, Ministrstvo za kulturo, Evropski sklad za regionalni razvoj

www.eu-skladi.si