Usposabljanja za delo v kulturi

Usposabljanje na področju kulture, 2021

 

Zavod MARS Maribor pripravlja usposabljanja za delo v kulturi, s poudarkom na ustvarjalno-organizacijskih procesih in razvoju kompetenc mentorja na področju KUV. Namen usposabljanj je širjenje kompetenc za delo v kulturi, poznavanje polja izvedbe kulturnih dogodkov s poudarkom na kulturno-umetnostni vzgoji. Usposabljanja za mentorje izvajamo z željo po vključitvi posameznikov v redno celoletno sodelovanje na različnih projektih in s tem krepimo področje kulture, umetnosti in kulturno-umetnostne vzgoje. 

Ključne aktivnosti usposabljanja (174 ur):

  •       Spoznavanje ustvarjalnih praks (tradicionalne in digitalne umetnosti), spoznavanje materialov in orodji (40 ur).
  •       Načrtovanje, projektno vodenje, BMC in spremljanje razvoja projekta (20 ur).
  •       Komuniciranje z javnostmi in družbena omrežja (14 ur).
  •       Razvoj prvega projekta z mentorsko podporo, mreženje in predstavitveni pitch (40 ur).
  •       Pedagoško delo in mentorstvo na aktivnostih (40 ur).
  •       Sodelovanje na pripravah in izvedbi dogodkov (20 ur).

 

Usposabljanje na čitalnici v parku / usposabljanja za delo v kulturi, 2019


Z namenom vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenega k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialne vključenosti oseb iz ciljne skupine, predvsem z vključevanjem v kulturne programe in kulturne projekte izvajalcev na področju kulture, se je Zavod MARS Maribor s projektom Usposabljanja v čitalnici v parku uspešno prijavil na razpis. Namen instrumenta je integracija oseb iz ciljne skupine ter spodbujanje zaposlitvenih možnosti na področju kulture, z izboljšanjem konkurenčnosti.

 

Cilji operacije:

– Usposabljanje 5 brezposelnih oseb na projektih Zavoda MARS Maribor in drugih koprodukcijskih dogodkih, festivalih s teoretičnim in praktičnim delom, pod mentorstvom ekipe MARS (priprava, izvedba festivala in mentorstvo pri prvem projektu udeležencev).

– S teoretičnim delom omogočiti širši vpogled v organizacijo in izvedbo kulturnih in kulturno-izobraževalnih dogodkov, predstaviti področja kulture, ki jih zajema delovanje zavoda (likovna umetnost, glasba, ples, kulturna dediščina in stara obrt, rokodelstvo, knjiga in bralna kultura), in njihovih posebnosti, specifike publike glede na starostne skupine idr.

– S praktičnim delom omogočiti udeležencem delovne izkušnje in s tem povečati njihove zaposlitvene možnosti, spodbujati enake možnosti in višanje kompetenc tudi za delo na drugih festivalih oz. sorodnih projektih s področja kulture, spodbujati želimo socialno integracijo udeležencev ter dvig njihove samozavesti.

– S pozitivnim delom festivalske ekipe nuditi spodbudno okolje za obstoj, razvoj in popularizacijo ustvarjalnosti in kulture.

– Omogočiti širši vpogled v delovanje festivalske skupine, organizacijo, koordinacijo, delitev dela, pomen evalvacije ipd.

– Omogočiti prenos znanja in izkušenj ožje organizacijske ekipe na udeležence na usposabljanju.

– Vzpostavitev delovnega okolja oz. možnosti zaposlitve ali samozaposlitve na področju

kulture.

– Spodbuditi udeležence k uresničitvi in nadaljnjem širjenju njihovega prvega projekta.

– V usposabljanja vključiti brezposelne in neaktivne osebe ter osebe v postopku izgubljanja zaposlitve.

 

Projekt usposabljanj je bil v letu 2019 podprti s strani javnega razpisa Podporno okolje za delovanje na področju kulture, ki ga razpisuje Ministrstvo za kulturo in Evropski socialni sklad. 

 

Program usposabljanj za delo v kulturi / usposabljanja za delo v kulturi, 2018

 

Zavod MARS Maribor že od samega začetka delovanja v svoje projekte vključuje tudi prostovoljce (v letu 2015 smo jih vključevali 36, v letu 2016 45, v letu 2017 pa 40), ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k višji kakovosti programov, hkrati pa jim omogočamo učenje skupinskega dela, pridobivanje delovnih izkušenj, novih znanj in veščin, širjenje socialne mreže, sklepanje novih prijateljstev, pomoč pri odločitvi za karierno pot in še mnogo več. S programom prostovoljstva smo do sedaj sodelovali v projektih Kulturni dnevnik, Zborovski bum, Art kamp in Vilinsko mesto (za Narodni dom Maribor) ter na naših projektih Čitalnica na dvorišču in (Fl)etno. Vključeni smo v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij Slovenske filantropije in v lokalno mrežo Prostovoljstvo v Mariboru, MISC Infopeka. V šolskem letu 2015/2016 smo se povezali s Srednjo šolo za oblikovanje in 5 dijakom omogočili opravljanje obvezne prakse v sklopu projekta Vilinsko mesto ter festivala Art kamp, v letu 2016/17 se je število dijakov dvignilo na 21. Od leta 2015 nam Zavod RS za zaposlovanje omogoča tudi javna dela. V letu 2018 sta tako z nami sodelovala dva udeleženca in pridobivala izkušnje na področju trga dela v kulturi.

 

S predvsem praktičnim delom v skupini ekipe Zavoda MARS Maribor in ekipe festivala Art kamp nuditi usposabljanje in izobraževanje brezposelnih oseb za delo na področju kulture in kulturnih festivalov ter udeležencem omogočiti izvedbo svojega prvega projekta v obliki dogodka ali delavnice v sklopu festivala.

 

Projekt usposabljanj je bil v letu 2018 podprt s strani javnega razpisa Podporno okolje za delovanje na področju kulture, ki ga razpisuje Ministrstvo za kulturo in Evropski socialni sklad. 

 

Usposabljanje na področju kulture sofinancirata: Ministrstvo za kulturo, Evropski socialni sklad