Usposabljanje študentov likovne pedagogike

Projektno delo za pridobivanje praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/23 je zasnovano kot skupni projekt Zavoda MARS Maribor in Univerze v Mariboru, Oddeleka za likovno umetnost. 

Študentje pedagoških študijskih programov si v času študija pridobivajo praktične delovne izkušnje predvsem v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, kjer opravljajo praktično usposabljanje. Hkrati naj bi študijski programi (npr. likovna pedagogika) študentom omogočili, da si pridobijo različne kompetence za samostojno izvajanje dejavnosti izven izobraževalnega sistema (npr. vodenje likovnih delavnic, organizacija različnih dogodkov v povezavi z likovno umetnostjo). Gre za dejavnosti, ki od diplomanta zahtevajo podjetnost, odzivanje na aktualne dogodke in problematiko v okolju, mreženje ter zmožnost sodelovanja z različnimi skupinami.

Projekt analizira zaposlitvene možnosti likovnih pedagogov v okviru izobraževalnih institucij in izven njih. Usmerjen je v usposabljanje študentov za samostojno načrtovanje in izvedbo dejavnosti na področju kulturno-umetniške vzgoje izven formalnih izobraževalnih institucij. 

Študentje se udeležijo aktivnosti kulturno-umetnostne vzgoje zavoda Mars Maribor, kjer sodelujejo tako z nevladnimi organizacijami kot z javnimi zavodi na projektih: Kulturni dnevnik, Abonma Kekec, Festival za družine Vilinsko mesto, Skupno okraševanje mesta, Sobota za družbo z delavnicami za družine ter na drugih delavnicah za šolske skupine, ki jih pripravljajo institucije za neformalno izobraževanje. Z aktivnim praktičnim delom, analizo in evalvacijo ter mentorsko podporo študentje pridobijo izkušnje na področju neformalnega izobraževanja, njegovih oblikah in metodah dela ter se seznanijo z delom z različnimi ciljnimi skupinami.

Študentje na podlagi pridobljenih izkušenj skozi projektno načrtovanje zasnujejo in izpeljejo lastno aktivnost v neformalnem izobraževalnem okolju. 

Projekt podpirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad EU.