Ustvarjalni vrtiljak

Ustvarjalni vrtiljak so druženja, kjer skupaj z mladimi udeleženci iz spoznavamo različne tehnike v oblikovanju, likovnih smereh, starih obrteh, moderni tehnologiji in v skupini ustvarjamo. Lotevamo se zanimivih projektov, izdelujemo scenske elemente, se brusimo v ročnih spretnostih, spoznavamo sodobno tehnologijo in kako uporabljati pametne mobilne telefone za umetnost skozi fotografijo in video posnetke, predvsem pa se družimo. Delavnice spodbujajo sodelovanje, izmenjavo znanj, idej in mnenj. 

Ustvarjalni vrtiljak je namenjen različnim interesnim ranljivim skupinam mladih, otrokom in družinam. Ponuja ustvarjalen prostor socialno šibkejšim, »posebnim« skupinam, socialno ogroženim, otrokom in mladim s posebnimi potrebami, mladim, ki imajo vzgojne probleme, mladim, ki imajo izobraževalne potrebe, mladim, ki niso dokončali srednje šole in si želijo pridobiti nova znanja in izkušnje, migrantom in beguncem… Ciljamo na varovance Društva Projekt-človek, Slovenske filantropije, Društva Odnos in Andragoškega zavoda – PUM, Zavoda 13, Mladinskih domov Maribor, Varstvenega delovnega centra Polž Maribor.

Metode dela na programu Ustvarjalnega vrtiljaka so razlaga, demonstracija in pogovor, skozi ustvarjalne procese najprej vedno razložimo kaj in kako bomo počeli, nato prikažemo potek dela, po predstavitvi pa se v ustvarjalnih izzivih preizkusijo tudi udeleženci. Med procesom je čas za pogovor, mentorji spremljajo delo individualno, ki se zaključi s skupno evalvacijo delavnice. Naše delo temelji na izkustvenem učenju in praktičnem učenju, skozi načine povezovanja različnih praks. 

Sofinancerji: Mestna občina Maribor