Vi_Lab

Projekt Marsov vizualni laboratorij (v nadaljevanju Vi_Lab) je ustvarjen z namenom vzpostavitve prostora, v katerem se umetnik in gledalec (poslušalec) srečata ter skupaj raziskujeta, preizprašujeta in izzivata umetnost.

 

Namen projekta Vi_Lab je vzpostavitI prostor raziskovanja, preizpraševanja in izzivanja prostora umetnosti ter podpornih področij, ki se povezujejo z njim. Namen je vzpostaviti interakcijo med umetnikom, prejemnikom in umetnino s pomočjo aktivne mediacije stroke.

 

V preteklem letu smo si zastavili testno formulo z namenom uresničevanja mediacije med zavodom, sodelujočim, gostujočim avtorjem in obiskovalcem, ki govori o t.i. deležnikih, ki soustvarjajo umetnost in kulturo v slovenskem prostoru. Izkušnja izvedenega projekta s poudarkom na omenjeni formuli nam kaže, da sta se zastavljena cilja – 1. spodbujati vzpostavitev interakcije med umetnikom, prejemnikom in umetnino s pomočjo kakovostne in premišljene mediacije in 2. aktivno vključevanje prejemnikov v umetnostno zastavljene vsebine, pokazali kot uspšeni, saj se je prejemnik skozi uspešno mediacijo, izrazil.

 

MARSOV VIZUALNI LABORATORIJ 2020 se je v okviru prototipnega področja razširjanja in vzpostavljanja prenovljenega modela odprtega ateljeja na Zavodu MARS Maribor, v izvedbenem letu 2020 prilagajal izrednim razmeram zaradi omejevanja okužbe s Covid-19. Projekt smo izvedli digitalno, na spletnih kanalih Zavoda MARS Maribor, pri čemer sta se spremenila proces dela in časovnica izvedbe projekta. 

 

Projekt je bil podprt s strani Mestne občine Maribor leta 2019 in 2020.