fbpx
Pokličite nas na 041 556 332 ali nam pišite na info@marsmaribor.org

Za šole

Delavnice za šolske skupine

Zavod MARS Maribor, Marsova izba, Vetrinjski dvor, Maribor, šolsko leto 2021/22

 

V želji povezovanja formalnega in neformalnega izobraževanja in s tem krepitev znanj in kompetenc za celosten razvoj učencev, Zavod MARS Maribor po dogovoru s šolami v šolskem letu 2021/22 pripravlja delavnice ali kulturne dneve za šolske skupine. 

V prihajajočem šolskem letu izpostavljamo delavnice s področja kulturne dediščine, vizualne umetnosti in novih medijev ter projektno delo z ustvarjalci in ustvarjalkami.

Naša prednost je medpredmetno in interdisciplinarno povezovanje.

Kontakt za izvedbo: Hana Repše, 041 556 332, hana@marsmaribor.org

Izberi dejavnost!

FOTOKOLAŽ, novomedijska delavnica, ustvarjanje s telefonom

Razvoj sodobne tehnologije gre z roko v roki s sodobno umetnostjo. Delavnica ponuja učencem srečanje s tehnologijo in z orodji novih medijev za namene izražanja v umetnosti ter združuje in povezuje tradicionalne umetniške prakse s sodobnimi. Na temo portreta in skupinskega portreta s pomočjo mobilnih telefonov ustvarjamo foto in video kolaže, se pogovarjamo o kreativni uporabi mobilnih telefonov in socialnih omrežij, razvijamo estetiko in čut za ustvarjanje portretov v vsakdanjem življenju ter tudi v umetnosti. Učenci se spoznajo tudi s snemanjem video posnetkov. 

Cilji:

  • Učenci spoznavajo pametne telefone kot orodje za ustvarjanje,
  • učenci skozi nov medij spoznavajo sebe in druge, pri čemer spodbujamo razumevanje drugačnosti,
  • učenci sodelujejo v skupini, s čimer vzpodbujamo timsko delo.

Starost: OŠ (II. in III. VIO), SŠ

Max skupina: razred, do 30 učencev

Orodje za delo: učenci imajo svoje telefone

ENIMATION, šola animiranega filma, delavnica

Delavnica animiranega filma omogoča učencem spoznavanje z osnovami animiranega filma. Učenci se naučijo kaj je animirani film in kaj risanka, skoznajo, kako s tehniko animacije oživljamo like in kako se različna umetniška področja, kot so literatura, likovna in glasbena umetnost, med seboj prepletajo v enem izdelku.

Učenci v manjših skupinah izdelajo samostojno animirano delo, ki zajema zasnovo zgodbe, likovno predlogo (like in sceno) ter snemanje zvoka. 

Delavnice potekajo v soorganizaciji Društva za razvoj filmske kulture.

Cilji:

  • Učenci v skupinah izdelajo kratko animacijo na izbrano temo,
  • učenci s pomočjo računalniške tehnologije zajemajo sliko in zvok ter ju med sabo povežejo, 
  • učenci spoznajo osnove animiranega filma in različne tehnike animacije.

Starost: vrtec, OŠ (I., II. in III. VIO), SŠ

Max skupina: razred, do 30 učencev

 

(FL)ETNA KUHNA – nekoč, danes, jutri, spoznavanje slovenskih šeg in navad ob praznikih

Za šolske skupine pripravljamo raziskovalnice s področja kulturne dediščine. Vsak mesec izpostavljamo vsebino, ki predstavlja slovenske šege in navade ter kulinariko ob različnih praznikih.

Septembra izdelujemo leseno/volneno košarico in spoznavamo obrt pletenja. 

Oktobra se pripravljamo na noč čarovnic. V tehniki makrame bomo izdelali pajkove mreže. November in december sta namenjena pripravam na praznični čas in sodelujemo pri pripravah scenskih elementov za festival Vilinsko mesto, gledamo animirane filme in pečemo sladek kruh. Januarja bomo izdelali usnjene mošnjičke, februarja se pripravljamo na pustno rajanje, marca slavimo Gregorjevo in izdelujemo sveče iz satnic. Aprila nas za Veliko noč obiščejo origami zajčki, maja pa pridne čebelice. Delavnice so usmerjene v likovne vsebine in tradicionalno slovensko kulinariko.

Po dogovoru, odvisno od števila učencev, bomo vsebine prilagodili vašim potrebam. Namen naših delavnic je izkustveno učenje v okolju izven šolskih zidov. 

Cilji:

  • Učenci spoznavajo slovensko nesnovno kulturno dediščino;
  • učenci spoznavajo različne materiale, orodja in urijo ročne spretnosti.

Starost: vrtec, OŠ (I., II. in III. VIO)

Max skupina: razred, do 30 učencev

GLASBA, GLASBILA IN ZVOČILA

Spoznavamo različna glasbila in zvočila. Na delavnici si bomo izdelali enostavne ropotuljice, tolkala ali brenkala. Spoznali bomo različne skupine glasbil. 

Za šolske skupine lahko z doplačilom povabimo članice glasbene skupine Djembabe, ki nam bodo predstavile toltaka, pihala in godala skozi lastno izkušnjo.

Več o glasbeni skupini Djembabe: https://www.marsmaribor.org/events/djembabe/

Starost: vrtec, OŠ (I., II. VIO)

Max skupina: razred oz. do 60 učencev

 

POT PREBUJANJA ČUTOV IN LAND ART, projektno delo

Akademska slikarka Alja Krofl nudi strokovno podporo pri izvedbi edinstvenega projekta Pot prebujanja čutov v vašem šolskem parku, kjer se bodo otroci v vseh letnih časih igrali in prebujali čute. Skupaj pripravimo načrt, določimo prostor, kamor bo pot umeščena, projekt predstavimo otrokom in začnemo skupaj graditi pot od načrta do izvedbe. Pot sestavljajo različni naravni materiali, zelišča in druge trajnice … Otroci ob izdelavi spoznajo različne naravne materiale, reciklažo, zelišča in začimbe. Spoznavajo različne čute, delajo v skupini in krepijo kakovostno medsebojno komunikacijo. Spoznajo proces dela od načrta do izdelka.

Starost: vrtec, OŠ (I., II. in III. VIO), SŠ
Max skupina: 60

 

Utrinki iz šolskih aktivnosti v Vetrinjskem dvoru

Cenik

2 šolski uri: 2,50 EUR/učenca_ oz. 50,00 EUR (minimalno plačilo) + potni stroški*

3 šolske ure: 3,00 EUR/učenca_ oz. 60,00 EUR (minimalno plačilo) + potni stroški*

5 šolskih ur: 6,00 EUR/učenca_ oz. 120,00 EUR (minimalno plačilo) + potni stroški*

Projektno delo z ustvarjalci: po dogovoru.

Svetovanje: 25,00 EUR/uro.

Doplačilo za glasbeno skupino: 250,00 EUR

Delavnice izvajamo v Vetrinjskem dvoru, Maribor.

* Če delavnice izvedemo v šoli, zaračunamo še potne stroške, ki se obračunajo po veljavni kilometrini, določeni za službena potovanja.