Zaposlitve na področju kulture, umetnosti in kulturno-umetnostne vzgoje

Projekt Zaposlitve mentorjev KUV na MARSu je namenjen krepitvi kompetenc kulturno-umetnostne vzgoje in vzpostavitve novih celoletnih ustvarjalnih tečajev.

 

Projekt je usmerjen v podporo ustvarjalcem iz ciljne skupine razpisa (brezposelni in neaktivni, starejši od 50 let, dolgotrajno brezposelni in tisti z izobrazbo pod ISCED 3 ter osebe v postopku izgubljanja zaposlitve), ki večinoma že razvijajo svoje ustvarjalne izdelke, vendar zaradi okoliščin še vedno ostajajo brezposelni, saj jim ustvarjanje ne prinaša dovolj sredstev za preživetje. 

Udeleženci sodelujejo na aktivnostih, ki jih Zavod MARS Maribor organizira za družine, šolske skupine, turiste in druge zainteresirane. Naučijo se načrtovati, organizirati izvedbo in razvoj prodajnih izdelkov, izobraževanj in dogodkov. 

Ključne rezultate zaposlitev vidimo v vzpostavljanju redne ponudbe ustvarjalnih tečajev v Vetrinjskem dvoru, razvoju kulturno-umetnostne vzgoje in širjenju marginalnih področij kulture in umetnosti (vzpostavitev šole mozaika, šole izdelovanja lutk in igrač s tehniko kvačkanja kot prenos naše nesnovne kulturne dediščine, šole fraktalne risbe, ter nadaljevanje in krepitev kadrov za razvoj šole animiranega filma ter interdisciplinarnih delavnic za otroke in družine). Zaposlitve za Zavod MARS Maribor pomenijo pomembno krepitev delovne in razvojne ekipe, krepitev razvoja novih vsebin in metod dela v živo in preko spleta.

 

V letu 2021/22 so preko razpisa predvidene 4 zaposlitve, ki bodo krepile organizacijo dela in obstoječe vsebine zavoda, za zainteresirane uporabnike pa bodo razvijale šolo mozaika, šolo kvačkanja, šolo fraktalne risbe in nadaljevale prakso šole animiranega filma. Zaradi razmer bodo zaposleni na projektu izvajali šole v živo in preko spleta. Čas, ko bodo zaposleni, bodo namenili tudi razvoju izdelkov za razstave in prodajo.

 

Javni razpis Podporno okolje za delovanje na področju kulture, ki ga razpisuje Ministrstvo za kulturo in Evropski socialni sklad, je v letu 2017 omogočil zaposlitev 2 osebama, leta 2021 pa 4 osebam. 

 

 

 

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2021«, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020

 


 

Zaposlitve preko javnih del

 

Zavod MARS Maribor omogoča brezposelnim osebam, da pridobivajo delovne izkušnje preko programa Javnih del, ki jih razpisuje Zavod RS za zaposlovanje. Brezposelne vključujemo od leta 2016 in jim omogočamo pridobiti pomembne izkušnje za vključevanja v delovne procese.

 

Udeleženci spoznajo: 

– fleksibilnost pri delu in široko paleto znanj iz različnih ustvarjalnih, kulturnih in izobraževalnih

področij

– kako se organizira in izvede različne projekte v kulturi in izobraževanju

– pisarniško delo, administracijo, beleženje statistike obiska

– različne promocijske pristope v kulturi

– urjenje pedagoških pristopov z obiskovalci različnih starosti: predšolskimi in šolskimi otroci, mladimi

in odraslimi

– delo poteka v timu, ki omogoča pozitivno komunikacijo za kakovostno izvedbo vsebin

 

Vključevanje brezposlenih financirata Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Maribor.