Zaposlitve na področju kulture, umetnosti in kulturno-umetnostne vzgoje

Podpora za zaposlitve na področju kulture, umetnost in kulturno-umetnostne vzgoje je nepogrešljiva, ko govorimo o uresničevanju javnega interesa v kulturi ter profesionalizaciji dela na tem področju. 

 

Vsebine, ki jih pripravlja Zavod MARS Maribor nastajajo tudi s podporo razpisa Ministrstva za kulturo, Podporno okolje za delo na področju kulture. V letu 2017 smo s podporo zaposlili dve brezposelni osebi, v letu 2021/22 pa štiri. Z zaposlitvami krepimo profesionalizacijo dela nevladne organizacije, krepimo kontinuirano sodelovanje in povezovanje z različnimi organizacijami za kakovostno kulturno-umetnostno vzgojo, stremimo pa tudi k razvoju novih kakovostnih vsebin za širšo publiko v mestu.

 

Delovne izkušnje zagotavljamo preko ukrepa javnih del, ki ga zagotavlja Zavod RS za zaposlovanje in sofinancira Mestna občina Maribor.

 

Zaposlitve na področju kulture: Ministrstvo za kulturo, Evropski socialni sklad

Javna dela: Zavod RS za zaposlovanje, Mestna občina Maribor