Zaposlitve v kulturno-umetnostni vzgoji

Razvoj kulturno-umetnostne vzgoje

 

Projekt Zaposlitve mentorjev KUV na MARSu je namenjen krepitvi kompetenc kulturno-umetnostne vzgoje in vzpostavitve novih celoletnih ustvarjalnih tečajev.

 

Projekt je usmerjen v podporo ustvarjalcem iz ciljne skupine razpisa (brezposelni in neaktivni, starejši od 50 let, dolgotrajno brezposelni in tisti z izobrazbo pod ISCED 3 ter osebe v postopku izgubljanja zaposlitve), ki večinoma že razvijajo svoje ustvarjalne izdelke, vendar zaradi okoliščin še vedno ostajajo brezposelni, saj jim ustvarjanje ne prinaša dovolj sredstev za preživetje. 

Udeleženci sodelujejo na aktivnostih, ki jih Zavod MARS Maribor organizira za družine, šolske skupine, turiste in druge zainteresirane. Naučijo se načrtovati, organizirati izvedbo in razvoj prodajnih izdelkov, izobraževanj in dogodkov. 

Ključne rezultate zaposlitev vidimo v vzpostavljanju redne ponudbe ustvarjalnih tečajev v Vetrinjskem dvoru, razvoju kulturno-umetnostne vzgoje in širjenju marginalnih področij kulture in umetnosti (vzpostavitev šole mozaika, šole izdelovanja lutk in igrač s tehniko kvačkanja kot prenos naše nesnovne kulturne dediščine, šole fraktalne risbe, ter nadaljevanje in krepitev kadrov za razvoj šole animiranega filma ter interdisciplinarnih delavnic za otroke in družine). Zaposlitve za Zavod MARS Maribor pomenijo pomembno krepitev delovne in razvojne ekipe, krepitev razvoja novih vsebin in metod dela v živo in preko spleta.

 

V letu 2021/22 so preko razpisa predvidene 4 zaposlitve, ki bodo krepile organizacijo dela in obstoječe vsebine zavoda, za zainteresirane uporabnike pa bodo razvijale šolo mozaika, šolo kvačkanja, šolo fraktalne risbe in nadaljevale prakso šole animiranega filma. Zaradi razmer bodo zaposleni na projektu izvajali šole v živo in preko spleta. Čas, ko bodo zaposleni, bodo namenili tudi razvoju izdelkov za razstave in prodajo.

 

Javni razpis Podporno okolje za delovanje na področju kulture, ki ga razpisuje Ministrstvo za kulturo in Evropski socialni sklad, je v letu 2017 omogočil zaposlitev 2 osebama, leta 2021 pa 4 osebam.